ชุมชน BDSM ที่ใหญ่ที่สุด
Мёркoff, 21
เคยเป็น 24 มิถุนายน 2022 ใน 06:02
Russia, Krasnoyarsk
2 ภาพถ่าย
บทบาท: สวิตช์
เกี่ยวกับฉัน
Ищу молодых парней 18-25, не только удовлетворения своих потребностей, но и возможных друзей по интересам. БДСМ- моя жизнь и возможно будущий способ заработка этакое совмещение приятного с полезным, люблю ооочень многое перечислять можно долго, но поскольку в терминологии я не силен, делать этого не буду.
Табу у меня совсем не большое: никаких золотых дождей и копро. Так же у меня небыло ещё опыта в буллинге и групповухах, поэтому эти темы под вопросом.
Буду рад пообщаться, погулять, выпить, поунижать, поиметь, отшлепать, поиграть, побывать связанным отшлепанным не важно в каком месте.
Классический анал со мной возможен ооочень редко, я на 80 процентов асексуален. Секс возможен только если: человек понравился, настроение позволяет, я напился до состояния до состояния гиперактивной демоницы.
Я немного транс, могу проводить сессию или сеанс в образе, однако в нем я исключительно доминант.
В приоритете: разносторонние личности, люди с богатой фантазией и воображением, общительные, пьющие курящие НЕ алкаши, а просто любители выпить, любители puppy play, люди из моего региона. Будю радь всем🤗☺️☺️.
P.S.- уважаемые представительницы женского пола, я гей, но если вы хотите пообщаться банально о жизни то буду рад :3
P.P.S.- люди старше указанного возраста или те кто не в моем вкусе, я открыт часто для общения и если что вдруг, для вирта. Однако не стоит этим злоупотреблять.
P.P.P.S.- в виду некоторых обстоятельств всегда предстаю под псевдонимом. Телеграм: mercurielll
มีในร่างกาย
 • เจาะ
 • ผม
  มืด
  กำลังเดท
  พบ ผู้ชาย, คู่รัก M+M
  จุดประสงค์ในการออกเดท
 • มิตรภาพและการสื่อสาร
 • การติดต่อ
 • ความรัก, ความสัมพันธ์
 • การมีเพศสัมพันธ์เป็นประจำสำหรับสองคน
 • การมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งหรือสองครั้ง
 • ฉันมีเพศสัมพันธ์เพื่อเงิน
 • ที่อยู่อาศัยร่วมกัน
 • ไปเล่นกีฬา
 • การวางแนว
  เกย์
  Ищу молодых парней 18-25, не только удовлетворения своих потребностей, но и возможных друзей по интересам. БДСМ- моя жизнь и возможно будущий способ заработка этакое совмещение приятного с полезным, люблю ооочень многое перечислять можно долго, но поскольку в терминологии я не силен, делать этого не буду. Табу у меня совсем не большое: никаких золотых дождей и копро. Так же у меня небыло ещё опыта в буллинге и групповухах, поэтому эти темы под вопросом. Буду рад пообщаться, погулять, выпить, поунижать, поиметь, отшлепать, поиграть, побывать связанным отшлепанным не важно в каком месте. Классический анал со мной возможен ооочень редко, я на 80 процентов асексуален. Секс возможен только если: человек понравился, настроение позволяет, я напился до состояния до состояния гиперактивной демоницы. Я немного транс, могу проводить сессию или сеанс в образе, однако в нем я исключительно доминант. В приоритете: разносторонние личности, люди с богатой фантазией и воображением, общительные, пьющие курящие НЕ алкаши, а просто любители выпить, любители puppy play, люди из моего региона. Будю радь всем🤗☺️☺️. P.S.- уважаемые представительницы женского пола, я гей, но если вы хотите пообщаться банально о жизни то буду рад :3 P.P.S.- люди старше указанного возраста или те кто не в моем вкусе, я открыт часто для общения и если что вдруг, для вирта. Однако не стоит этим злоупотреблять. P.P.P.S.- в виду некоторых обстоятельств всегда предстаю под псевдонимом. Телеграм: mercurielll БДСМ Krasnoyarsk สวิตช์
  Ищу молодых парней 18-25, не только удовлетворения своих потребностей, но и возможных друзей по интересам. БДСМ- моя жизнь и возможно будущий способ заработка этакое совмещение приятного с полезным, люблю ооочень многое перечислять можно долго, но поскольку в терминологии я не силен, делать этого не буду. Табу у меня совсем не большое: никаких золотых дождей и копро. Так же у меня небыло ещё опыта в буллинге и групповухах, поэтому эти темы под вопросом. Буду рад пообщаться, погулять, выпить, поунижать, поиметь, отшлепать, поиграть, побывать связанным отшлепанным не важно в каком месте. Классический анал со мной возможен ооочень редко, я на 80 процентов асексуален. Секс возможен только если: человек понравился, настроение позволяет, я напился до состояния до состояния гиперактивной демоницы. Я немного транс, могу проводить сессию или сеанс в образе, однако в нем я исключительно доминант. В приоритете: разносторонние личности, люди с богатой фантазией и воображением, общительные, пьющие курящие НЕ алкаши, а просто любители выпить, любители puppy play, люди из моего региона. Будю радь всем🤗☺️☺️. P.S.- уважаемые представительницы женского пола, я гей, но если вы хотите пообщаться банально о жизни то буду рад :3 P.P.S.- люди старше указанного возраста или те кто не в моем вкусе, я открыт часто для общения и если что вдруг, для вирта. Однако не стоит этим злоупотреблять. P.P.P.S.- в виду некоторых обстоятельств всегда предстаю под псевдонимом. Телеграм: mercurielll БДСМ Krasnoyarsk สวิตช์
  ประชุมวันนี้